Załącznik nr 2 kosztorys ofertowy | Oczyszczenie i remont budek lęgowych