Załącznik nr 1 formularz ofertowy | Oczyszczenie i remont budek lęgowych