zał. nr 7 oświadczenie wykonawcy | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami