zał. nr 6 do umowy gwarancja | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami