zał. nr 3 do umowy – ekspertyzy dendrologiczne dla wybranych drzew cz.1 | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami