zał. nr 1-wykaz lokalizacji drzew | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami