ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
10 marca 2021 | Postępowanie 54/WZP/2021

Monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” (kod obszaru PLB 140004) od km 488 do km 538 biegu Wisły.

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – metodyka monitoringu
  3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wykaz gatunków (załącznik nr 3 do umowy)
  4. Wzór umowy
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Protokół z postępowania

 

Share