załącznik Nr 11 do umowy – wzór karty gwarancji | Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.