załącznik nr 1 do umowy – protokół wprowadzenia | Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.