odp zapytanie 1 | Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego zieleni dla zadania z BO 2020, pn.: „Labirynt z kolorowych i kwitnących krzewów i bylin na skwerze Samuela Olgebranda” na terenie zieleni będącym w zarządzaniu i admistrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, dz. ew. nr 42/2 z obrębu 5-04-01