Zapytanie ofertowe – koty_wersja ostateczna_dostępna_2 postępowanie | Kompleksowa realizacja projektu edukacyjnego z Budżetu Obywatelskiego pt. „Pomóżmy kotom przetrwać zimę”