Załącznik Nr 4 wzór protokołu z rozstrzygnięcia_dost | Kompleksowa realizacja projektu edukacyjnego z Budżetu Obywatelskiego pt. „Pomóżmy kotom przetrwać zimę”