zał. nr 4 do zapytania – wzór i specyfikacja kosza | Dostawa wraz z rozładunkiem 57 szt. koszy na śmieci do zamontowania w parkach i skwerach