zał. nr 3 do zapytania – wzór umowy – kosze | Dostawa wraz z rozładunkiem 57 szt. koszy na śmieci do zamontowania w parkach i skwerach