zał. nr 2 do zapytania – kosztorys ofertowy | Dostawa wraz z rozładunkiem 57 szt. koszy na śmieci do zamontowania w parkach i skwerach