Protokół 202_WZP_2020 | Dostawa wraz z rozładunkiem 57 szt. koszy na śmieci do zamontowania w parkach i skwerach