ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
11 lipca 2019 | Postępowanie 243/WZP/2019

Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej w Parku Akcji Burza przy okazji obchodów 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w ramach promocji projektu „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIŚ 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Komunikat
  3. Załącznik do zapytania ofertowego (002)
  4. Pytania i odpowiedzi 17.07.2019.doc
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Share