Zapytanie ofertowe | Jednokrotne wykoszenie chwastowiska na terenach przyległych do Jeziorka Czerniakowskiego