Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia | Jednokrotne wykoszenie chwastowiska na terenach przyległych do Jeziorka Czerniakowskiego