Załącznik nr 1 | Jednokrotne wykoszenie chwastowiska na terenach przyległych do Jeziorka Czerniakowskiego