Protokół 344_WZP_2018 | Jednokrotne wykoszenie chwastowiska na terenach przyległych do Jeziorka Czerniakowskiego