Załącznik nr 3 do umowy_zakres terenowy Park im Szczubelka | Inwentaryzacja ornitologiczna dla terenu Ogrodu Krasińskich, Parku im. Szczubełka oraz Portu Czerniakowskiego wraz z otoczeniem