załącznik nr 2 do zapytania -szczegółowe warunki realizacji umowy | Interwencyjne zebranie, wywóz i utylizacja odpadów z nielegalnego wysypiska na terenie nad Kanałem Żerańskim – dz. ewid. 50/15, obręb 40611.