załącznik nr 1 | Interwencyjne prace porządkowo-ogrdonicze na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Wola