SZZW_Konica18072011160 | Interwencyjne prace porządkowo-ogrdonicze na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Wola