Protokół skan | Druku broszur „Wokół Kamienia” w nakładzie 5 000 szt. wraz z transportem