Załącznik nr 3 – wzór umowy | Dostawa wraz z rozładunkiem 83 szt. koszy na śmieci.