zał. nr 3 do zapytania – wykaz i opis sprzętu oraz wzór etykiety | Dostawa sprzętu do identyfikacji drzew w parkach i pasach drogowych