zał. nr 3 do zapytania – opis_2 | Dostawa sprzętu do identyfikacji drzew w parkach i pasach drogowych