zał. nr 2 do zapytania – kosztorys ofertowy | Dostawa sprzętu do identyfikacji drzew w parkach i pasach drogowych