zał. nr 2 do zapytania – kosztorys ofertowy | Dostawa i rozładunek budek lęgowych dla ptakóww ilości 240 szt.