zał. nr 6 do zapytania – gwarancja | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami oraz trwałe oznakowanie wybranych drzew plakietkami