zał. nr 5 cz. 2 do zapytania – ekspertyzy z lokalizacjami i opisem prac do wykonania | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami oraz trwałe oznakowanie wybranych drzew plakietkami