zał. nr 4 do zapytania – warunki wykonania umowy na wiązania | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami oraz trwałe oznakowanie wybranych drzew plakietkami