zał. nr 2 do zapytania – kosztorys ofertowy | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami oraz trwałe oznakowanie wybranych drzew plakietkami