Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami | Dostawa i posadzenie krzewów na terenie m.st. Warszawy- działka o nr ew. 14/6 z obrębu 30712 w Warszawie przy ul. Cukrowniczej skrzyżowanie z ul. Rożnowską.