ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
27 marca 2020 | Postępowanie 151/WZP/2020

Monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” (kod obszaru PLB 140004) od km 488 do km 538 biegu Wisły.

Share

Dokumenty do pobrania

    1. Zapytanie ofertowe
    2. Załącznik nr 1- Metodyka monitoringu ptaków
    3. Załącznik nr 2- Wykaz gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000
    4. Wzór umowy
    5. Protokół z postępowania
Share