Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
27 marca 2020 | Postępowanie 151/WZP/2020

Monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” (kod obszaru PLB 140004) od km 488 do km 538 biegu Wisły.

Share

Dokumenty do pobrania

    1. Zapytanie ofertowe
    2. Załącznik nr 1- Metodyka monitoringu ptaków
    3. Załącznik nr 2- Wykaz gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000
    4. Wzór umowy
    5. Protokół z postępowania
Newsletter
Share