Protokół z postępowania | Dostawa i montaż stołów szachowych w Parku Skaryszewskim w Warszawie