Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
07 maja 2020 | Postępowanie 147/WZP/2020

Remont ciągu pieszego przy ul. Mariensztat na Skwerze S. Orgelbranda wykonanego z kostki granitowej nieregularnej, wielkości od 4×6 do 8×11 na powierzchni 200 m². wraz z jej uzupełnieniem.

Share

Dokumenty do pobrania

    1. Zapytanie ofertowe
    2. Opis przedmiotu zamówienia
    3. Przedmiar
    4. Specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót budowlanych
    5. Protokół_147WZP2020
Newsletter
Share