Załącznik-nr-3-do-ZO-Wzór umowy | Dostawa i montaż stołów szachowych w Parku Skaryszewskim w Warszawie