Skan Zapytania ofertowego 48_WZP_2020 | Dostawa i montaż stołów szachowych w Parku Skaryszewskim w Warszawie.