Załącznik nr 3 | Dostawa i montaż ławek na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Radiowej z ul. Powstańców Śląskich