Załącznik nr 1 | Dostawa i montaż ławek na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Radiowej z ul. Powstańców Śląskich