wzór umowy zakup farb 03.11.2020r_ (2)-skonwertowany | Dostawa farb przeznaczonych do malowania nawierzchni drewnianych, metalowych, plastikowych, wykorzystywanych przy pracach remontowych i konserwacyjnych urządzeń małej architektury w parkach będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy