Zalacznik nr 3- Wzór Umowy | Dostawa artykułów spożywczych