załącznik nr 4 -Opis przedmiotu zamówienia | Dostarczenie i montaż mebli biurowych do budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.