załącznik nr 3 -wzór umowy | Dostarczenie i montaż mebli biurowych do budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.