Protokół _369WZP18 | Demontaż Pominka Wdzięczności Armii Radzieckiej w Parku Skaryszewskim w Warszawie