Protokół 369_WZP_2018 | Demontaż Pominka Wdzięczności Armii Radzieckiej w Parku Skaryszewskim w Warszawie